Thanh toán

Với phương thức thanh toán đơn giản, nhanh gọn - Taxi Vĩnh Phúc mang lại dịch vụ cung cấp Taxi nhanh chóng cho khách hàng.