Hỏi đáp

Hỏi đáp các tư vấn về dịch vụ vận chuyển, đôi khi là giải đáp các khiếu nại của khách hàng

1. Bằng cách nào để “đặt xe hợp đồng” của Taxi Vĩnh Phúc?
2. Giá cước khi đi xe hợp đồng được tính như thế nào ?